5 Een- of meerdaagse schooluitstappen

Deze activiteiten worden kenbaar gemaakt via diverse kanalen: website, schoolkalender, brieven.

 

1.1       Eéndaagse uitstappen

-      Doel: De uitstappen verlevendigen het onderwijs in diverse facetten: cultuur, natuur, techniek, sport, sociale vaardigheden.  Vaak illustreren en inspireren ze de leerinhouden en lesactiviteiten.

-      Aanbod: theaterbezoek Plomblom, muziekacademie, sportdag, museumbezoek, bosuitstap, stadsverkenning, Rollebolle, kleuterkriebeldag, sportklassen, vastenvoettocht, fietstocht Vlaamse fietsweek, schaatsen, schoolreis, vele leerwandelingen passend bij het thema, ….

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.

 

1.2       Meerdaagse uitstappen

-      Doel: De doelen van de meerdaagse uitstappen komen zeer uitdrukkelijk aan bod in functie van het grondig verkennen van ofwel de kuststreek ofwel de Ardennen.

-      Aanbod: tweejaarlijkse bosklassen ( 5 en 6 ) en zeeklassen ( 3 en 4 )                        

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.