3 Ouderlijk gezag

3.1     Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding meemaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

 

3.2     Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 

3.3     Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school, na schriftelijke aanvraag van één van de ouders, afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Oudercontacten en oudergesprekken (na een klassenraad) gebeuren met beide ouders samen (dit om correcte informatie te garanderen).

 

 

3.4     Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.