19 Lijst afkortingen

 

GON

Geïntegreerd Onderwijs

KVS

Kind Volg Systeem

LVS

Leerlingvolgsysteem

RVC

Revalidatiecentrum

VCLB

Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding

SVS

Stichting Vlaamse Schoolsport

PISAD

Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik