14 Bijkomende afspraken

-          Elke leerling/kleuter brengt bij het begin van het schooljaar een doos papieren zakdoekjes mee.

-          Boeken of schriften kunnen worden gekaft met kaftpapier: van de school of  individueel gekocht.

-          Juwelen, ruilkaarten en dergelijke kunnen meegenomen worden maar het is niet toegelaten om op school speelgoed te ruilen.  

-          Zodra ze op school zijn, plaatsen de kinderen hun boekentassen netjes op de aangeduide plaats op het boekentassenrek.

-          Eens men op school is, blijft men op school.

-          Bij het begin van de schooldag en bij het hervatten van de lessen wordt er gebeld; vlug en ordelijk naar de rang van de klas. Na het tweede belteken is het volledig stil. Die stilte wordt ook bewaard in de gangen.

-          In de klas spreken we uitsluitend Nederlands, op de speelplaats streven we hier naar.

-          Vechten, plagen, pesten en ruw spel passen niet op school !

-          De kinderen houden de speelplaats netjes: geen papier op de grond, tetrabrik-doosjes en plasticflesjes in de PMD-container, fruitafval in de groencontainer, restafval in de grijze container (gele zak).

-          Er wordt enkel gespeeld met zachte ballen, die op school kunnen worden aangekocht.  (alleen op maandagvoormiddag)

-          Tijdens regenweer en bij een natte speelplaats wordt er niet met de bal gespeeld.

-          's Middags staan ze in de juiste rang voor het middagmaal.

-         Tijdens de avondstudie is er tijd voor huiswerk of lessen. Er wordt niet gegeten of gedronken. Er is wel de mogelijkheid om iets te eten bij een belteken om 15.55u (vóór de studie) maar niet eerder .De aanvangsuren en de uren van de opvang dienen te worden gerespecteerd.

-         Op het einde van de schooldag haasten de kinderen zich naar de rang. Elke leerling krijgt per schooljaar 1 kans per trimester om een vergeten boek of schrift in de klas te halen.  Dit wordt eerst in het secretariaat of bij de directeur gevraagd.

-          In de vestiging Nieuwstraat lager werd een rustige speelplaats gecreëerd. Hier kunnen kinderen op afgesproken momenten rustig lezen, toneelspelen, gezelschapspelletjes spelen, tekenen, …