1 Contact met de school


SchoolWebsite

Vestigingsplaatsen

· Nieuwstraat 2, 9402 MEERBEKE (kleuter + lager)

Tel. 054/33 20 49 ( ook voor- en naschoolse opvang )

Fax 054/59 88 34

e-mail: directie@vbmeerbeke.be

· Donkerstraat 45,

· 9402 MEERBEKE (kleuter)

Tel. 054/33 37 45

· Neigem (kleuter + 1ste graad)

Pastorijstraat 1, 9403 NEIGEM

Tel. 054/33 85 40

www.vbmeerbeke.be

 

Directeur

 

Secretariaat


Zorgcoördinator

 

Marc Vanden Eynde, Nijken 34, 9400 DENDERWINDEKE

0472/468576 (alleen in uitzonderlijke gevallen)

 

Carine Timmermans en Brigitte Barbé


Ann Michiels en Joke Huylenbroeck

Scholen-gemeenschap

Scholengemeenschap De Ster

Katholiek basisonderwijs regio Ninove

 

Schoolbestuur

' VZW IKORN ’

Aalstersesteenweg 25

9400 Ninove

Voorzitter: Marc De Rijck

Ondervoorzitter: Alfons De Kegel

Secretaris: Johan Coppens

Penningmeester: Dirk De Laender

Bestuursleden : Eddy Claeys, Hugo De Henau, Adolf Deweghe, Hendrik Larmuseau, Antoine Lievens, Isabelle Pauwels, Philippe Van De Walle

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is eindverantwoordelijke voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.